startuj z nami | poleć znajomym |    

OFERTA (szyby EFFECT GLASS)

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA
Stosowane u nas obecnie szkło niskoemisyjne miękkopowłokowe produkowane jest w procesie "off line" tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szkło takie charakteryzuje się bardzo dobrą przejrzystością i prawie neutralną kolorystyką. Dzięki bardzo niskiej emisyjności utrata energii cieplnej ulega istotnemu ograniczeniu i szyba zespolona z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2 K)] (np. 4/16argon/4Planitherm Ultra).
PASZPORTY ENERGETYCZNE  2009
Effector S.A.  szyba U=0,7
Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku wchodzi obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne).
Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.
Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi oraz ograniczone zasoby surowców energetycznych, wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii energetycznych. Stąd też nasza propozycja idąca w kierunku poprawy współczynnika całego budynku: szyba dwukomorowa z U=0,7 (argon); U=0,5 (krypton)

ZALETY
LEPSZY KOMFORT
Obniżenie efektu zimnej szyby.
Redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej. Równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby.
Przy założeniu 60% wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej 20°C roszenie w pomieszczeniu nastąpi dopiero przytemperaturze zewnętrznej -50°C.
Ograniczenie wpływu wiatru wiejącego z dużą prędkością na współczynnik przenikania ciepła U.
Bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII + OCHRONA ŚRODOWISKA
  
    Nasi partnerzy

          


    Design MAROL